top of page

Ako ochladiť vodu v akváriu

Updated: Sep 14, 2022Akvária zvyčajne zdobia tropické druhy rýb a iných živočíchov, ktoré potrebujú vyššiu teplotu vody, ako je v našom klimatickom pásme. Napriek tomu, v priebehu letných mesiacov vás určite nemusí trápiť nízka teplota vody, práve naopak, hľadáme spôsob, ako ju ochladiť a to aj z dôvodu, že rok čo rok padajú teplotné rekordy, ktoré sa často vyrovnajú aj spomínaným tropickým oblastiam. Markantným faktorom, ktorý vplýva na teplotu v akváriu je teplota prostredia, v ktorom máme akvárium umiestnené. Ak je teplota prostredia v norme, no teplota vody vysoká môže byť na vine osvetlenie, ktoré vydáva vyššie množstvo tepla, príliš dlhá perióda svietenia či chybná technika (chybný ohrievač či filter).


Čo ovplyvňuje vyššia teplota?

So stúpajúcou teplotou klesá hladina kyslíku vo vode, čo v kombinácii s vyšším množstvom rýb môže viesť k jeho rýchlejšej spotrebe a následne kyslíkovému deficitu, ktorý sa negatívne odrazí na vitalite rýb. Vyššia teplota rovnako zrýchľuje metabolizmus rýb a väčšie množstvo vylúčeného odpadu má negatívny dopad na kvalitu vody v akváriu. Vyššie množstvo odpadu v kombinácii s vyššími teplotami je často spájané s výskytom rias a „zábavka“ na leto môže začať.


Ako ochladiť vodu?


Existuje viacero možností, ktoré majú väčší či menší efekt na teplotu vody v akváriu.


1. Regulácia / vypnutie osvetlenia

Aj keď osvetlenie v akváriu plní dôležitú úlohu, je známe, že svietenie T5 a T8 žiarivkami môžu vyprodukovať väčšie množstvo tepla v porovnaní s LED osvetlením. Pri vyššej teplote vody v akváriu môžete skrátiť dobu svietenia alebo osvetlenie úplne vypnúť. Táto metóda je jednoduchá no účinná. Efektívna je však len pri mierne zvýšenej teplote vody. Nevýhodou je, že dlhodobá absencia svetla zle vplýva na rastliny. Nezabúdajte na to, že aj rastliny dýchajú kyslík (ktorý zároveň v procese fotosyntézy za prítomnosti svetla produkujú) ak nesvietite je vhodné sa postarať o dodatočné vzduchovanie akvária a čerenie hladiny.


2. Otvorte kryt akvária


Jednoduchý tip, ktorý dokáže mierne znížiť teplotu vody. Pozor by ste si mali dávať na ryby a iné živočíchy, ktoré „nepoznajú hranice“ a z akvária môžu vyliezť či vyskočiť. Ak máte doma ventilátor, môžete ho postaviť bližšie k akváriu tak, aby fúkal aj na hladinu – tým sa síce odparuje väčšie množstvo vody no tiež sa akvárium ochladí. Týmto spôsobom však dokážete len čiastočne znížiť teplotu vody.


3. Zníženie teploty prostredia


Už ako bolo na začiatku spomenuté teplota prostredia zohráva dôležitú úlohu. Ak máte doma

klimatizáciu, máte počas leta takmer vyhraté, treba ju však používať s mierou a je lepšie mať počas dňa stabilne nastavenú klímu, ako robiť veľké výkyvy kedy z vyše 30°C prudko znižujeme teplotu na 19°C. (na teplotné výkyvy sú citlivé najmä akvária s malým objemom vody). Za pripomenutie určite stojí i fakt, že prudké kolísanie teplôt škodí aj ostatným domácim zvieratám a tiež nám. Ak chováte bojovnice dávajte pozor na ich podchladenie, chodia sa nadychovať na hladinu a prúd studeného vzduchu by im mohol ublížiť.


4. Chladenie ľadom


Tento spôsob je obľúbený, no nesie so sebou aj riziko, najmä, ak vodu schladzujete prirýchlo – ryby a iné akvarijné živočíchy sú citlivé na prudké teplotné výkyvy, ktoré im môžu spôsobiť stres, ochorenia až úhyn (teplota tela je spätá s teplotou prostredia – sú studenokrvné živočíchy). Tento spôsob je lepšie aplikovať len v mimoriadnych prípadoch a teplota by nemala klesnúť viac ako o 2-3 stupne v priebehu 6-8 hodín, preto ju pravidelne kontrolujte. Kocky ľadu by sa nemali vhadzovať priamo do akvária (pokiaľ nevyužívate dechlorovanú/osmotickú vodu), ale je lepšie ich dať do sáčika alebo čistej fľaše. Pri tejto metóde je nutné mať zabezpečené dostatočné prúdenie vody (filtrácia), aby sa akvárium ochladzovalo rovnomerne.


5. Výmena časti vody


V tomto prípade platí, že menej je niekedy viac. Je to pomerne efektívne riešenie, no opäť (rovnako ako u chladenia ľadom) by ste vodu nemali príliš ochladiť (nie via ako o 1-3°C). Je vhodnejšie meniť menšie množstvo vody, aj keď častejšie, ako nárazovo veľkú časť. Primerané odčerpávanie vody (max 1/3 objemu) a jej nahrádzanie za čerstvú patrí k bežnej údržbe akvária v priebehu leta navyše môže prispieť aj k miernemu ochladeniu.


6. Chladiče vody


Asi najefektívnejším, aj keď finančne náročnejším riešením je zakúpenie profesionálnych chladičov vody v akváriu. Tie ocenia najmä studenovodné živočíchy – závojnatky, axolotly... Chladiče vody sa starajú o stabilnú teplotu vody bez ohľadu na ročné obdobie, aj keď vás nie vždy poteší účet za elektrinu.

721 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page