top of page

Najčastejšie ochorenia akváriových rýbUžitočné rady, čo robiť s ochorením u akváriových rybičiek. Ako rozoznať chorú rybu a ako určit o aké ochorenie ide? Prinášame prehľad najčastejších ochorení.
Bakteriálny rozpad plutvy

Príznaky: Na plutvách napadnutých rýb sa objavujú belavé miesta, plutvy sa štiepia a rozpadajú. U mnohých rýb nájdeme tiež otvorené vredy a ranky, najčastejšie v dolnej časti plutiev. Ryby majú zastreté oči. Príčina: Tieto infekcie sú spôsobené baktériami. Často môžu byť ale signálom toho, že v akváriu nie je v poriadku niečo iné, pretože napádajú hlavne ryby s oslabeným imunitným systémom, ryby bojujúce s parazitmi alebo všeobecne ryby, ktorým sa nedostáva kvalitnej starostlivosti.

Postup liečby: Vedľa použitia vhodných medikamentov je nutné zlepšiť prostredie, v ktorom ryby žijú, zmierniť ich stres a zlepšiť kondíciu rýb. Špecializovaní predajcovia chovateľských potrieb vám ponúknu vhodné medikamenty, ktoré je potrebné používať podľa pokynov uvedených v príbalovom letáku. Nikdy nepoužívajte antibiotiká, ak vám neboli predpísané veterinárom.Rybia tuberkulóza

Príznaky: Ryby majú prepadnuté, alebo naopak nafúknuté bruchá. Môžeme u nich pozorovať tiež vypúlené očí a často dochádza ku skráteniu či rozpadu ich plutiev. Sú bledé, alebo majú naopak

začervenanú kožu. V mnohých prípadoch majú tiež zježené šupiny, ktoré môžu dokonca odpadávať. Ryby sú často nevšímavé a stránia sa ostatných. Pamätajte: v raných fázach tejto choroby sa ryby môžu zdať úplne zdravé, pretože patogény sa najprv šíria v ich vnútorných orgánoch.

Príčina: Rybia tuberkulóza je spôsobená baktériami rodu Mycobacterium. Tieto baktérie sa prirodzene vyskytujú v akváriu a napádajú najčastejšie ryby s oslabeným imunitným systémom, vystresované alebo staršie ryby. Rybia tuberkulóza môže postupovať pomaly, alebo naopak veľmi rýchlo. Môže byť tiež skrytá. V každom prípade sa ale ide o infekčné ochorenie.

Postup liečby: Ak majú postihnuté ryby dobré podmienky a kvalitnú starostlivosť, zvyčajne sa nenakazia. Rybiu tuberkulózu nemožno liečiť medikamentózne, ale vždy môžete zastaviť jej progres. Dôležitým krokom je zlepšenie podmienok v akváriu. Upravte vodu tak, aby rybám plne vyhovovala. Vykonávajte pravidelné čiastočné výmeny vody v akváriu a kŕmte ryby tými najkvalitnejšími krmivami. Pravidelne kontrolujte zarybnenie akvária. Je treba poznamenať, že v extrémne ojedinelých prípadoch sa môžu tieto baktérie dostať otvorenými ranami do ľudského organizmu a spôsobiť lokálne zmeny pokožky, ktoré možno samozrejme liečiť. Ak máte na rukách nejakú ranku, z hygienických dôvodov používajte pri práci s akváriom vhodné ochranné rukavice.Parazity napádajúce sliznicu a žiabre

Príznaky: Niekedy môžu byť akváriové ryby napadnuté týmito parazitmi, bez toho aby ste si všimli čohokoľvek podozrivého. Dôvodom je skutočnosť, že menšie infekcie bývajú často

asymptomatické, teda bez vonkajších prejavov. Potenciálne patogény sú v takýchto prípadoch rozpoznateľné iba mikroskopicky. Príznaky môžu byť rôzne a často bohužiaľ veľmi nešpecifické. Patria medzi ne povlak na koži či plutvách, časté otieranie sa rýb o objekty umiestnené v akváriu a ťažké neprirodzené dýchanie.

Príčina: Medzi najznámejšie parazitmi napádajúce sliznicu a žiabre akváriových rýb patra prvoky Costia, Trichodina, Chilodonella, ale tiež Ichthyophthirius a Oodinium (oboje spôsobuje tzv. krupicu, ale s mierne odlišnými prejavmi). Mnohobunkové parazity zahŕňajú rôzne kožné a žiabrové červy (žiabrohlísty), napríklad rodu Gyrodactylus či Dactylogyrus.

Postup liečby: Vhodné medikamenty nájdete v obchode s chovateľskými potrebami. Nezabudnite tiež, že pri kvalitnej starostlivosti je imunitný systém rýb dostatočne silný. S väčšinou parazitov si tak zvládnu poradiť samy.


Otrava amoniakom a dusitanmi

Príznaky: Ryby ťažko dýchajú a často lapajú po vzduchu pri hladine akvária. Môžu sa tiež zdať apatické, alebo naopak plávať veľmi rýchlo a trhavo. Ryby sú bledé a pôsobia nervózne.

Príčina: Tieto prejavy rýb nemusia byť vždy spôsobené patogénmi alebo parazitmi. Niekedy môžu byť signálom otravy, či už nadmerným množstvom amoniaku alebo dusitanov vo vode akvária.

Postup liečby: Základným pravidlom je zlepšenie životných podmienok rýb v akváriu: Nie je akvárium prerybnené? Bolo akvárium z biologického hľadiska správne založené? Nie sú ryby prekrmované? Nie sú niekde v akváriu skryté uhynuté ryby? Neboli nedávno rybám podávané nejaké medikamenty, ktoré mohli poškodiť biologickú funkciu filtra? Skontrolujte hodnoty amoniaku (čpavku) a dusitanov v akváriu. Ak budú príliš vysoké, vykonajte ihneď čiastočnú výmenu vody v akváriu. Vysoké hodnoty amoniaku a dusitanov sú vždy signálom, že biologická filtrácia je narušená, alebo nedostatočná. Nezabúdajte, že filter musíte čistiť vždy tak, aby ste nepoškodili dôležité baktérie na jeho povrchu.


Krupička

Príznaky: Vaše ryby majú na koži a plutvách biele bodky veľkosti špendlíkovej hlavičky. Medzi ďalšie prejavy patrí vráskavá pokožka, zježené šupiny a trhavé pohyby. Ryby ťažko dýchajú a otierajú sa o rôzne objekty v akváriu.

Príčina: Túto chorobu majú na svedomí jednobunkové kožné parazity Ichthyophthirius, ktoré sa do akvária najčastejšie dostanú s novými rybami. Napádajú prakticky všetky ryby v akváriu. Šírenie tohto infekčného ochorenia je často veľmi rýchle.

Postup liečby: Okamžite vykonajte čiastočnú výmenu vody a zakúpte si od špecializovaného predajcu chovateľských potrieb vhodné medikamenty pre liečbu infekcie. Dodržte prosím presne pokyny na použitie uvedené v príbalovom letáku kúpeného medikamentu. Vo väčšine prípadov je nutné liečebný cyklus niekoľkokrát opakovať. Zvýšte teplotu v akváriu na 29-31°C, liečba by mala trvať aspoň 10 dní počas ktorých pridávať akváriové medikamenty, potom vymeniť 1/3 akváriovej vody.


Plesňové infekcie

Príznaky: Vatovité chumáčiky na koži a plutvách rýb. Tieto plesne sa zvyčajne vyskytujú v okolí vriedkov alebo zapálených raniek.

Príčina: Plesňové infekcie spôsobujú plesňové zárodky, napr. rodu Saprolegnia, ktoré sa prirodzene vyskytujú v akváriovej vode. Najčastejšie napádajú ryby s oslabeným imunitným systémom alebo zranené ryby s poškodenou sliznicou.

Postup liečby: Plesňové infekcie sa liečia vhodnými medikamentami od špecializovaného predajcu chovateľských potrieb. Nezabúdajte ale na to, že zaplesnenie rýb je často druhotným ochorením, ktoré signalizuje iné problémy v akváriu. Je teda vždy nutné nájsť a odstrániť hlavné príčinu.


PO VYLIEČENÍ RYBIČIEK JE VHODNÉ ODKALIŤ DNO AKVÁRIA - ODOBRAŤ 1/3 VODY A VYČISTIŤ FILTER. POČAS LIEČENIA NEPRIDÁVAŤ DO AKVÁRIA ŽIADNE NOVÉ RYBIČKY ANI RASTLINKY.


Ako ochoreniu predchádzať?


Dodržiavame karanténu pri nových rybách Ak si prinesiete nové rybičky, mali by byť aspoň dva týždne v karanténnej nádrži. Aj keď ryby vyzerajú zdravo, môžu byť nositeľmi ochorenia, ktoré v prípade stresovej situácie (transport, nová nádrž atď.) môže prepuknúť. Preto, ak zistíte počas dvoch týždňov v karanténe nejaké problémy, pobyt nových rýb v nej predĺžte.


Dbáme na kvalitu vody a celkovú čistotu nádrže

Pravidelne odkalujte a meňte časť vody. Nedopustite, aby sa na dne nádrže nachádzalo nespotrebované krmivo - kŕmte iba toľko krmiva, ktoré ryby dokážu skŕmiť behom približne dvoch minút.


Zaistíme vhodné podmienky na chov rýb

V akváriu chovajte len druhy rýb s rovnakými alebo veľmi podobnými nárokmi na prostredie, ktoré si navzájom nebudú škodiť, napr. okusovať plutvy. Hejnové ryby nechovajte osamotene, dodržujte PH vody a teplotu vody, nenechajte deti ťukať na sklo akvária, dávajte pozor na otrasy akvária atď.


Akvárium neprerybňujeme

Voľte vždy také množstvo rýb, ktoré zodpovedá veľkosti nádrže. Príliš veľké množstvo rýb má za následok stres, vďaka ktorému sú ryby náchylnejšie na ochorenia.


Kŕmenie živou potravou má svoje zásady

Živé krmivo vždy pred každým skrmovaním dôkladne preperte v čistej vode. U mrazeného krmiva je síce riziko nákazy menšie, však sledujte, či krmivo po rozmrazení nezapácha alebo nie je plesnivé.


4,276 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page