top of page

Závojnatka nepatrí do guľatého akvária

Updated: Sep 7, 2023Závojnatky sú krásne a mierumilovné ryby, ktoré sa stali obľúbenými chovancami v akváriách. Niektorí začínajúci akvaristi stále uvažujú o chovaní závojnatiek v guľatých nádržiach a prečo? Lebo aj ich poznačila reklama, film a dlhá história guľatého akvária s neodmysliteľnou „zlatou rybkou“. Je však tento spôsob chovu vhodný? Nie, nie je a dokonca môže byť nebezpečný pre zdravie a pohodu vašej zlatej rybky.


Prvým a najzásadnejším problémom pri chovaní závojnatiek v guľatých akváriách je ich veľkosť. Guľaté akvárium sa zdá byť dokonalým riešením pre tých, ktorí nemajú dosť miesta na iné typy nádrží, ale pre závojnatky je to doslova katastrofa. Závojnatky sú ryby, ktoré dorastajú do veľkosti 12 – 18 cm a vyžadujú si veľký priestor na plávanie a rast. V guľatých akváriách ho však nemajú a môžu sa stretnúť s rôznymi zdravotnými problémami, ako sú deformácie chrbtice, kostry a z dlhodobého hľadiska až úhyn.


Ďalším problémom je zlé zásobovanie kyslíkom. Guľaté akváriá majú malý objem vody, a preto sa môže stať, že voda nebude mať dostatočné množstvo kyslíka na podporovanie života v akváriu. To môže viesť k hromadeniu toxínov a baktérií, ktoré by mohli spôsobiť zdravotné problémy u obyvateľa nádrže.


V neposlednom rade je dôvodom, prečo by ste sa nemali rozhodnúť pre guľaté akváriá na chov závojnatiek aj absencia filtrácie. Guľaté akváriá sú bežne vyrobené bez filtrácie a je problém zadovážiť technické vybavenie do tohto typu nádrží. Bez filtrácie dochádza v akváriu k nahromadeniu odpadu a toxínov a to zase zvyšuje riziko zdravotných komplikácií u vašich rybičiek.

Ak by ste sa chceli venovať chovu závojnatiek, mali by ste ich umiestniť do väčšieho akvária s objemom minimálne 200 l a dostatočne výkonným filtrom. Okrem toho by mala byť voda v akváriu pravidelne menená a testovaná, aby sa zabezpečilo správne chemické zloženie a pH vody. Ideálne je však chovať závojnatky v jazierku (v závislosti od varianty).


Guľaté akváriá sú vo všeobecnosti považované za nevhodné pre chov rýb, vrátane závojnatiek. Pokiaľ sa chcete venovať akvaristike, je potrebné vždy hľadieť na nároky rýb a tomu prispôsobiť akvárium s dostatočným objemom vody, výkonnou filtráciou a nezabudnúť na pravidelnú výmenu vody, aby sa zabezpečila jej kvalita a čistota. Ak dáte vašim rybkám správne podmienky na život a rast, budete sa môcť tešiť z ich dlhej prítomnosti vo vašom živote a poskytnú vám kúsok prírody vo vašom domove, ktorý pre vás bude zdrojom pokoja, potešenia i relaxu.


Vypracovala: Andrea Švecová, garant pre teraristiku, Super zoo Prievidza

324 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page