top of page

082 03 Janovík  79

 

Kapacita: 10

 

Obmedzenia: Do hotela nie sú príjamné hárajúce sučky, ťažko zvládnuteľné psy, psy označené ako nebezpečný (bezdôvodné napadnutie iného psa alebo človeka), psy s nadmernou vokalizáciou (neprimeraným bezdôvodným štekaním), psy kŕmené surovou stravou a psy, ktoré nie sú trvalo označení transpondérom (mikročipom).

Požiadavky na ubytované zviera: Očkovací preukaz alebo petpas, obojok, vôdzka. Ak chcete kŕmiť svojim krmivom, granuly si treba doniesť iba v požadovanom množstve na dobu pobytu. Varenú stravu naporciovanú a zmrazenú. V žiadnom prípade nenoste pelechy, misky a deky.

Aké zvieratá je možné v hoteli ubytovať: Pes

Aké veterinárne potvrdenia sú nutné: Po predložení očkovacieho preukazu alebo petpasu majiteľom, každý pes absolvuje vstupnú zdravotnú prehliadku u nášho veterinárneho lekára. Cena za prehliadku je už zohľadnená v cene ubytovania. Do hotela sú príjamné iba psy označené mikročipom a vakcinované proti vybraným infekčným chorobám. Vyžaduje sa ošetrenie vakcínami proti besnote, psinke, parvoviróze, parainfluenze, infekčnej hepatitíde a leptospiróze. Pokiaľ to tak nie je, požiadajte svojho veterinárneho lekára, aby predmetné vakcíny Vášmu psíkovi aplikoval v dostatočnom predstihu. Psíky musia byť ošetrené proti vonkajším a vnútorným parazitom, čo je potrebné zaznačiť veterinárnym lekárom v očkovacom preukaze, resp. petpase.

 

Popis: Hotel ponúka krátkodobé a dlhodobé ubytovanie pre dospelých psov a šteňatá od troch mesiacov s ukončeným vakcinačným programom a v imunite voči infekčným chorobám. Poskytujeme kľud zodpovedným majiteľom ponukou bezpečného, čistého a komfortného zariadenia, obsluhovaného vzdelanými, zvieratá milujúcimi profesionálmi. Pre psíkov ubytovaných v hoteli Amicus Canus môžete využiť aj ďalšie ponúkané služby. Ubytovacie priestory: Bezpečný a čistý priestor, samostatné boxy so súkromím pre každého psa, podlahové vykurovanie, kvalitná izolácia proti letným horúčavám, prenosná klimatizácia, dostatočne svetlý priestor s priamym vetraním. Boxy sú vybavené pelechom, dekou, miskami na vodu a krmivo. Vybavenie aj samotný priestor boxu prejde po každom psovi dezinfekciou. Dodržiavanie maximálnej hygieny v celom komplexe je samozrejmosťou. Na priestory hotela priamo nadväzuje oplotený výbeh a za ním veľká záhrada, kde majú psíky dostatok možností na hry a šantenie.

 

Ďalšie benefity: V hoteli nájdete štrukturované sociálne prostredie, navrhnuté pre fyzické a emočné zdravie psov. Psíky sú pod stálym dohľadom 24 hodín denne. Venčenie prebieha 4x denne v živej, veselej atmosfére. Kŕmenie je prevádzané podľa Vašich požiadaviek tamojšou, alebo Vami prinesenou stravou. Čerstvá pitná voda je dodávaná počas celého dňa. Pre zabezpečenie psychickej pohody personál so psíkmi hovorí, škrabká ich, češe, rozmaznáva, púšťa im hudbu. Celý deň sa priebežne stará o čistotu v boxoch, aj o čistotu jednotlivých psích klientov. Mimo tejto štandardnej starostlivosti je v ponuke aj špeciálna starostlivosť o psích seniorov, uzdravujúcich sa psíkov, chronicky chorých psíkov, psíkov a šteňatá, ktoré nie sú naučené čistotnosti. Táto starostlivosť je za príplatok. Počas pobytu psíka v hoteli môžete pre neho vybrať aj ďalšie doplnkové služby - strihanie, česanie, kúpanie, strihanie pazúrikov, čistenie uší a v spolupráci s naším veterinárnym lekárom Vám zabezpečíme aj ošetrenie proti vnútorným a vonkajším parazitom a vakcináciu.

 

 

Cenník: 16 EUR / deň Účtuje sa každý začatý deň mimo dňa odchodu, ak je do 10,00 hod. Ak si majiteľ vyzdvihne psa pred uplynutím dojednanej doby ubytovania, bude mu účtovaná suma za celú objednanú dobu.

 

Kontakt

WWW: http://www.amicuscanis.sk/kontakt/

Tel: +421 908 372 570

E-mail: amicuscanis.janovik@gmail.com

Amicus Canis

    saluki.png

    Tip od našich
    zamestnancov

    bottom of page