top of page

Pohotovosné číslo: +421 905579559

web: https://www.uvlf.sk/

Adresa: Komenského 73, 041 81 Košice

 

viac info: Klinika patrí pod Univerzitu veterinárneho lekárstva  a farmácie v Košiciach. Táto klinika vyšetruje všetky zvieratá, má aj svoju pohotovosť. Kvalitná klinika s prívetivým personálom. Okrem službukonajúceho vetrinára je v prípade vážnych špecifických zdravotných problémov privolaný veterinár, ktorý sa na daný problém špecializuje. Poplatok za pohotovosť je od 20 EUR, v závislosti od toho, koľko je hodín. Pohotovosť začína od 16:00 hod.

Košice

    saluki.png

    Tip od našich
    zamestnancov

    bottom of page