top of page

Čo je to “enrichment” a prečo je dôležitý?


Vo voľnej prírode sa zvieratá stretávajú s rôznymi výzvami: hľadanie potravy, rozširovanie a ochrana svojho teritória, stavanie obydlia atď. V našich domácnostiach sú však zavreté v obmedzenom priestore, kde sa nemusia potýkať s takýmito výzvami a preto sa časom môžu začať nudiť. Nuda u zvierat môže prispieť k nežiaducemu správaniu, a to či už deštrukčné správanie, agresivita, depresia a mnohé iné. Preto je dôležité vytvárať pre naše zvieratá tzv. “enrichment”.


“Enrichment” je anglické slovo, ktoré v preklade znamená obohatenie alebo obohacovanie. V chovateľskom svete “enrichment” teda znamená obohacovanie a skvalitňovanie prostredia a životných podmienok zvieraťa. “Enrichment” má za cieľ obohatiť život zvieraťa, podnietiť ho k prirodzenému správaniu (rozumej správaniu podobnému ako vo voľnej prírode), redukovať stres, úzkosti, nudu a frustráciu a podnecovať socializáciu. Štúdie ukazujú, že “enrichment” zlepšuje zdravie a pohodu zvierat, vrátane behaviorálneho zdravia. “Enrichment” je už dlhé roky dôležitou súčasťou starostlivosti o zvieratá na miestach ako zoologické záhrady, útulky pre opustené zvieratá a akváriá. Veľká časť týchto princípov sa presúva a využíva v starostlivosti o domácich maznáčikov. Tu však musíme upozorniť, že “enrichment” nenahrádza ani nezastupuje zlé životné podmienky, zlú diétu, nedostatočnú zdravotnú starostlivosť a iné nedostatočné aktivity v starostlivosti. Kým “enrichment” je dôležitým aspektom v dobrej starostlivosti, samotne nedokáže kompenzovať nedostatky v starostlivosti.


Druhy “enrichment-u”

Poznáme viacero typov “enrichment-u”, tieto typy sú úzko prepojené a navzájom sa ovplyvňujú a dopĺňajú.


  • Environmentálny (priestorový) Zakladá sa na obohatení priestoru rôznymi doplnkami a objektmi tak, aby sme podporili fyzický pohyb, zvedavosť, stimulovali bádavé správanie zvieraťa. Priestor by mal byť pravidelne obmieňaný a dopĺňaný o nové objekty a výzvy, ktoré zviera chce skúmať. Environmentálny “enrichment” je samozrejme úzko spojený s ďalšími typmi, ako napríklad senzorickým. Keďže do priestoru môžeme umiestniť rôzne substráty, textúry, ktoré budú podporovať zvedavosť, ale zároveň budú zviera stimulovať zmyslovo.


  • Kognitívny (poznávací) Hlavnou úlohou je mentálna stimulácia, ktorá obnáša riešenie problémov rôznych obťažnosti. Pri tomto “enrichment-e” najčastejšie využívame hlavolamy, lízacie podložky, spomaľovacie misky, čuchacie podložky a iné pomôcky. Odmenou a motiváciou pri riešení týchto komplexných problémov môže byť jedlo. Takýmito aktivitami zamestnávame hlavu, zároveň unavujeme telo a tým odbúravame nudu, stres a nežiadúce správanie.


  • Senzorický (zmyslový) Hlavnou úlohou je stimulácia všetkých zmyslov, získavanie nových vnemov a podnetov, stimulovanie mozgu a zvedavosti. Pri zmyslovom “enrichment-e” sa vieme poriadne vyhrať, keďže máme 5 zmyslov, na ktoré sa vieme upriamiť. Tu vieme používať nespočetné množstvo pomôcok, hračiek, textúr, podnetov a vnemov, pri ktorých každé podnietenie má iný zmysel a správanie.


  • Sociálny Hlavnou úlohou je organizovanie interakcií medzi zvieratami rovnakého druhu alebo medzi zvieraťom a človekom. Snažíme sa o budovanie zdravého vzťahu a puta medzi zvieratami navzájom alebo medzi nami a našim miláčikom. Tu si však musíme zapamätať, že je lepšie takýto druh obohatenia vykonávať v teritóriu zvieraťa, nie v našom (rozumej sadnem si k nemu do výbehu, neberiem ho na ruky k sebe na gauč a pod.). Súčasťou sociálneho “enrichment-u” je taktiež tréning. Tréning prináša veľa benefitov pre zviera, prináša kognitívnu stimuláciu, zvyšuje socializáciu, znižuje lenivosť, inaktivitu a zmierňuje agresivitu. Ak sa snažíme o sociálny kontakt medzi dvoma zvieratami musíme dbať na to, že sú sociálne a majú medzi sebou puto. Nikdy nesmieme spájať akékoľvek dve zvieratá , môže to mať fatálne následky!


  • Hravý a potravový Hlavnou úlohou je zábava a celková stimulácia. Prístup k rôznym typom hračiek, ktoré môže zviera rozhrýzť, zničiť, kotúľať, premiestňovať a vykonávať s nimi rôzne aktivity. Tieto hračky sú často aj rôzne puzzle alebo hračky, do ktorých sa dajú ukryť pamlsky a jedlo. Potravový “enrichment” je manipulácia a zmena metódy akou kŕmime a snažíme sa, aby kŕmenie bolo väčšou výzvou. Nepodávame jedlo vždy len do misky, ale snažíme sa o to aby zviera pre jedlo „pracovalo“ tak, ako vo voľnej prírode. Rozmiestňovanie krmiva po chovnom zariadení, používanie rôznych puzzle kŕmidiel, ponúknutie nového druhu krmiva a pod. Hlavným cieľom potravy a hračiek je vyvolanie záujmu, prirodzeného správania, aktivity, zlepšenie apetítu a prelomenie nudy.


Tak a teraz keď už vieme čo je to “enrichment” ostáva nám už ho len zakomponovať do praxe.


Vypracovala: Lulu Vargová, Super zoo Prešov336 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page